KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSTARJONTA

PELASTAJAT.NET

Koulutukset

Ensiapukoulutus voi olla esimerkiksi 1-16h mittainen. Tyypillisin koulutus on päiväkoulutus (4-8h), jossa käsitellään yleisimpiä hätätilanteita, tapaturmia sekä sairauskohtauksia. Pidemmissä koulutuksissa asioita käsitellään laajemmin. Koulutukset voidaan myös räätälöidä toimipaikkakohtaisesti alusta loppuun. Tyypillisimpiä ensiapukoulutuksen aiheita:

Auttajan oma turvallisuus
Potilaan hätäsiirto
Toiminta onnettomuustilanteissa sekä sairauskohtauksissa
Verenvuodon tyrehdytys sekä sokin huomioiminen
Vierasesine hengitysteissä
Hätäpuhelu
Tajuttomuus
Elottomuus

Yleisimmät sairaudet
Vammautuneen potilaan käsittely
Palovammat
Nivelvammat
Sähköiskut
Myrkytykset
Toimipaikkakohtaiset painotukset

Koulutuspaketit

Hätäensiapu 4-8h koulutus

Koulutuksessa käydään henkeä pelastavat aiheet läpi.
(Kts lihavoitu kurssisisältö).
Kysy myös toimipaikkakohtaisia painotuksia sisällön suhteen.
Koulutuksesta saatte halutessanne ensiapukortin.

690-890€ (0%alv) kurssi,
hinta ilman räätälöintejä.
(Yli 10-osallistujaa 49€(0%alv)+henkilö)
Ensiapukortin hinta 4€ (0%alv) kpl

Laaja ensiapukurssi 16h

Koulutuksessa käydään läpi henkeä pelastavat aiheet sekä laajennetaan osaamista yleisempien sairauksien osalta.
Lisäksi keskitymme erilaisiin vammautumisiin, nyrjähdyksiin, nivelvammoihin, myrkytyksiin, sähköiskuihin sekä palovammoihin. Toimipaikkakohtaisia toiveita on mahdollisuus ottaa mukaan. Koulutuksesta saatte halutessanne ensiapukortin.

1390€ (0%alv) 15-henkilöön asti. Hinta ilman räätälöintejä.
Ensiapukortin hinta 4€ (0%alv) kpl

Räätälöity ensiapukoulutus

Voitte tilata täysin räätälöidyn ensiapukoulutuksen palvelemaan teidän tarpeitanne.
Työntekijämme ovat kouluttamisen ammattilaisia,
joten ensiapuun liittyvät koulutusratkaisut voidaan räätälöidä alusta loppuun kuten te haluatte.

(Hinta muodostuu sisällön, keston ja osallistujien mukaan)

Uhka- ja vaaratilannekoulutukset

Kouluttajatiimissämme on uhka- ja vaaratilannekoulutuksiin suuntautuneita ihmisiä, joilla on pitkä historia myös vartijan sekä järjestyksen valvonnan tehtävistä. Voitte tilata meiltä myös näitä koulutuksia. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi: Uhkia asiakastyössä, tyytymätön tai hankala asiakas, suusanallisesti uhkaava asiakas, väkivallalla uhkaava asiakas, työturvallisuus uhkaavan asiakkaan kanssa sekä erilaisia toimintamalleja ja harjoituksia uhka- ja vaaratilanteissa. Koulutukset ovat räätälöitävissä. Tyypillisesti uhka- ja vaaratilannekoulutukset kestää noin 2-3h.

Alk 490€

Muita Koulutuksia

Pelastajat.net toteuttaa ammattitaitoisesti myös oheiset koulutuskokonaisuudet

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyysmerkinnät
Alkusammutuskoulutukset
Paloturvallisuuskoulutukset
Työturvallisuuskoulutukset sekä työturvallisuuskortit
Tulityökorttikoulutukset

Hinnaston ja tarjoukset pystymme laittamaan, kun tiedämme koulutuksen sisällön sekä kurssille osallistuvien henkilöjen määrän

Kysy lisää koulutuksista ja hinnoista 

Ensiapukortit

Pelastajat.net myöntää ensiapukursseista todistuksen.

Pelastajat.net myöntää ensiapukursseista todistuksen. Laajan ensiapukurssin (16h) kortti on voimassa 3-vuotta, tänä aikana kortin voi päivittää päivän mittaisella pelastajat.net (4-8h) koulutuksella. Päivityksellä saa 3-vuotta jatkoa ensiapukorttiin.

Päivän (4-8h) mittaisissa ensiapukoulutuksissa, kortti on voimassa 3-vuotta.

Kela-korvaus

Koulutuksistamme on mahdollista saada kelakorvausta

Esiapukoulutusten KELA-korvaus uudistui 1.1.2020 alkaen. Enää ei tarvitse olla Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiapukursseja, saadakseen KELA-korvauksen. Aiemmin muiden toimijoiden koulutuksia ei ole voitu hyväksyä KELA-korvattavaksi. Nykyisin korvausvaatimus hyväksytään, jos kouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilöistä seuraava: Lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus. Meidän kaikki kouluttajamme omaavat em. pätevyydet.

Lisätietoja uudesta KELA-korvauksien menettelystä:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-usein-kysyttya#ukk-tth-korvaako-kela-tyopaikalle-hankittuja-ensiapuvalineita-ja-ensiapukoulutusta-

p.net-logo

Ensiapukoulutusta oikeilta pelastusalan ammattilaisilta

Scroll to Top